Privatundervisning, lektiehjælp og eksamensangst

Billede af Karina Winther der hjælper med privatundervisning, lektiehjælp og eksamensangst

Skræd­der­sy­et lek­tie­hjælp, eksa­mens­hjælp og privat­undervisning til børn og unge. Der er altid fokus på den enkel­te elevs unik­ke behov og mål.

Med under­vis­nin­gen får dit barn hur­tigt et fag­ligt løft og et boost på selv­til­lid, selv­værd og lære­lyst.

“Jeg har fået den grund­for­stå­el­se, som fol­ke­sko­len aldrig gav mig”
Gym­na­sie­e­lev

Det bli­ver nemt at knæk­ke koden i dansk­fa­get og for­stå logik­ken i mate­ma­tik.

Privatundervisning, lektiehjælp og eksamensangst